Kali ini Herugan akan memberikan sebuah Contoh dan Cara Membuat Surat Kuasa Pengambilan BPKB beserta format penulisannya. Agan heru membuat sebuah Kuasa Pengambilan BPKB ini berawal dari ada warga yang meminta tolong dibuatkan surat Kuasa Pengambilan BPKB beberapa waktu lalu. Harap di sesuaikan dengan identitas, alamat, sesuai dengan yang bersangkutan. Langsung saja berikut contoh Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB :

cara membuat surat Kuasa beserta penulisannya

SURAT KUASA PENGAMBILAN BPKB

 

BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA       : Si A

KTP            : 1123456789012345

ALAMAT : JL. Mawar NO 123, Kelurahan Permai Indah

TELP/HP : 085312345678

 

 

DENGAN INI MEMBERIKAN KUASA KEPADA :

NAMA      : Si B

KTP            : 1123456789012344

ALAMAT : JL. Mawar NO 123, Kelurahan Permai Indah

TELP/HP : 081234567890

 

 

UNTUK MENGAMBIL BPKB DI PT. ABCD FINANCE DENGAN DATA-DATA SEBAGAI BERIKUT :

NO. POLISI     : A 1234 BC

MERK/JENIS : ABCDE / XYZ 150CC / SEPEDA MOTOR R2

RANGKA          : XY12YZ345DK123456

MESIN               : XYZ – 112345

 

 

DEMIKIAN SURAT KUASA IIN SAYA BUAT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA. ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

 

 

PERMAI INDAH,

PEMBERI KUASA                                   PENERIMA KUASA

 

[tanda tangan+materai]                      [tanda tangan]

Si A                                                                Si B

 

Demikian pembahasan mengenai Contoh Dan Cara Membuat Surat Kuasa Pengambilan BPKB, Semoga bermanfaat.